parallax background

Bestuur RMK 1921

12e Korendag
18 februari 2018
 

BESTUUR

ERE BESCHERMHEER

dhr Fons Jacobs - dhr Luc Winants


ERE VOORZITTER

dhr Jo Cuijpers - dhr Roel Hetterscheidt


ERE BESTUURSLID

dhr Hans Wassen


ERE LID

dhr Helmut Klein


VOORZITTER

dhr Roger Gordijn


PENNINGMEESTER

dhr Gerrit vd Heuvel


2e PENNINGMEESTER

dhr Sjef de Bruijn


SECRETARIS

dhr Hay Fox


2e SECRETARIS

Vacant


ORGANISATIE CONCERTEN

dhr Paul Bemelmans - dhr Hans Iedema


ALGEMENE ZAKEN / ORGANISATIE

dhr Mario Hofstede